Virtual Event Detail

TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022

“Tết này vẫn giống Tết xưa

Vẫn mê câu đối, vẫn ưa lì xì!”
Bạn đã được nhận lì xì chưa? Tham gia Lễ Hội Tết và nhận lì xì cùng chúng tôi nhé!

Share: